Thursday, February 23, 2006

st: Label variable

Dear Statalisters,

I would like to assign labels to a variable. This variable, however, has no numeric values but letters. So I have something like: GRADE A A B B C D I would like to label "A" as "excellent", "B" as "very good", etc. So far I tried the following command, but unsuccesfully: Label define grade a "excellent", add

Is the problem due to the fact that Stata does not recognize letters? Many thanks in advance for you help. Ilaria

Met inachtneming van eventuele beperkende bepalingen in deze e-mail, mag u deze informatie gebruiken voor het doel waarvoor u die ontvangt. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. CTG/ZAio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Enige schade, ontstaan door de ontvangst of het gebruik van dit e-mailbericht of de informatie daarin, komt voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u een officiele beslissing (besluit, beslissing op bezwaar) van het CTG/ZAio wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn is een e-mailbericht onvoldoende. U dient dan een schriftelijke en ondertekende brief of fax te sturen met daarin het verzoek of bezwaar.

* * For searches and help try: * http://www.stata.com/support/faqs/res/findit.html * http://www.stata.com/support/statalist/faq * http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/


Tag:


Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?