Tuesday, February 28, 2006

st: Mata dir

Dear Statalisters,

Sorry for the very silly questions: I am trying to create a column vector containing the names of the files in dir that match pattern. For this purpose I looked at the online help, under -help mf dir. Subsequently I type the following:

dir(".", "files", "*")

but then I obtain the following error message: dir(".", "files", "*") invalid '".' r(198);

What am I doing wrong? Thanks in advance for your help! Ilaria

Met inachtneming van eventuele beperkende bepalingen in deze e-mail, mag u deze informatie gebruiken voor het doel waarvoor u die ontvangt. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. CTG/ZAio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Enige schade, ontstaan door de ontvangst of het gebruik van dit e-mailbericht of de informatie daarin, komt voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u een officiele beslissing (besluit, beslissing op bezwaar) van het CTG/ZAio wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn is een e-mailbericht onvoldoende. U dient dan een schriftelijke en ondertekende brief of fax te sturen met daarin het verzoek of bezwaar.

* * For searches and help try: * http://www.stata.com/support/faqs/res/findit.html * http://www.stata.com/support/statalist/faq * http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/


Tag:


Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?