Friday, February 17, 2006

st: Saveold option

Dear Statalisters,

I am working on a big file with a colleague, so we frequently have to exchange our DTA databases. However, I have Stata 9 and she's using Stata 7. Although I save my databases with the command -saveold, she does not manage to read the file and gets an error report that says -unrecognized format. What could the problem be? I tend to first save the files in Stata 9 (with command -save) and afterwards I save them for Stata 7 (with command -saveold). When the file is saved in Stata 9, can it be "saved back" in Stata 7? Alternatively, should I save the files already from the beginning with -saveold?

Many thanks in advance for your help and suggestions.

Ilaria

Met inachtneming van eventuele beperkende bepalingen in deze e-mail, mag u deze informatie gebruiken voor het doel waarvoor u die ontvangt. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. CTG/ZAio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Enige schade, ontstaan door de ontvangst of het gebruik van dit e-mailbericht of de informatie daarin, komt voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u een officiele beslissing (besluit, beslissing op bezwaar) van het CTG/ZAio wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn is een e-mailbericht onvoldoende. U dient dan een schriftelijke en ondertekende brief of fax te sturen met daarin het verzoek of bezwaar.

* * For searches and help try: * http://www.stata.com/support/faqs/res/findit.html * http://www.stata.com/support/statalist/faq * http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/


Tag:


Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?